På gården finns ca 90 tackor av rasen Pälsfår. Besättningen är KRAV-godkänd och Maedi Visna fri (M3-status). Årligen föds mellan 150-200 lamm. Lammningen är förlagd till våren, ofta runt påsk. Fåren går under våren, sommaren och hösten omväxlande på bete i hagmarkerna och på åkerbeten. Kontakta oss om Du är intresserad av att köpa livdjur.

Åkermarken består av väldigt varierande jordarter, från mo till mellanlera, och med inslag av mulljord. Åkerarealen används för grovfoderproduktion och bete till fåren. Både hö och rundbalsensilage skördas. Målet är ett näringsrikt foder. Vi har även försäljning av hö och annat ensilage/hösilage.

        

 

Bjärsäterstorp © 2007 • Kontakt

www.bjarsaterstorp.se